Thông tin

Vì lý do thiếu nhân lực quản lý, diễn đàn hiên tạm đón, sắp tới chúng tôi sẽ move phần ngôn ngữ của phpBB sang github để các bạn dễ dàng đóng góp translation hơn. Xin cảm ơn!